HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

Elk lid van onze dansschool kent het reglement. 

Door in te schrijven ga je automatisch akkoord met dit reglement.
Online inschrijven is verplicht ifv verzekering en communicatie gerelateerd aan de werking van de dansschool. 

 

Algemene afspraken 

 • In onze dansschool is er aandacht voor elk lid : talent of niet.
  De docenten zorgen ervoor dat elk lid voldoende kansen krijgt.

 • Bij sommige danslessen kan men enkel aansluiten als men de geschikte leeftijd heeft of na auditie. 

  De dansdocent heeft hierin de eindbeslissing.

 • Op het einde van het dansjaar wordt voor klassiek ballet een examen afgelegd.

 • Wees op tijd uit respect voor de docent en de andere dansers. Te laat toekomen kan storend zijn.
  Ben je te vroeg en is er nog een vorige groep aanwezig, wacht in de bar. 

 • Indien je door omstandigheden niet naar een les kan komen, gelieve dit op voorhand mee te delen aan de docent of aan de contactpersoon van F2D.

  Specifiek voor het Showteam, Compagnie, F2Crew en Cheerleaders

  Aangezien deze dansgroepen meedoen aan optredens, is een regelmatige participatie aan de lessen noodzakelijk. 

  De docent kan beslissen om een lid uit te sluiten als deze 3 keer op rij ongewettigd afwezig is.  

  Voor langdurige afwezigheid (bv. ten gevolge van ziekte of blessure) wordt een doktersbriefje verwacht. 

Kledij

 • Draag de juiste danskledij en aangepaste schoenen.

  Per dansstijl legt de dansdocent kledingvoorschriften vast.

  Voor showmomenten wordt verwacht dat men de F2D t-shirt draagt.

 • Pointes : er wordt pas met pointes gestart vanaf klassiek niveau 3. 

  De dansdocent bepaalt of een leerling voldoende fysiek in staat is om op pointes te dansen. 

 • Danskledij en de F2D t-shirts en hoodies kunnen aangekocht worden in de F2Dshop van Noola

 • Juwelen moeten worden uitgedaan  (uurwerk, armband, halsketting, oorbellen, ringen, … )

 • Haar hoort in een staart, knotje of dot. 

Dansstudio

 • Het is niet toegelaten met buitenschoenen op de parketvloer te komen.

  Je brengt je schoenen waarmee je gaat dansen mee en je wisselt die in de bar of kleedkamer.

 • Er wordt niet gegeten in de dansstudio.

  Water mag worden meegenomen. Andere dranken zijn te bekomen in de bar.

 • Geen kauwgom in de dansstudio.

 • Ouders worden NIET toegelaten in de lessen.

  Er wordt op regelmatige basis een open lesdag gehouden zodat u de prestaties van zoon/dochter kan bewonderen. 

Bar & kleedruimte

 • Kinderen kleden zich om in de dansstudio. Spullen kunnen worden opgeborgen in het daarvoor voorziene rek.
  Jongeren en volwassenen kunnen gebruik maken van de kleedkamers. 
 • De ouders komen niet in de dansstudio. Na de les kan je jouw kind terug ophalen in de bar.
 • Niemand blijft in de toiletten, de kleedkamer of hall rondhangen.
 • Ouders kunnen in de bar wachten en genieten van een drankje.

Foto's

 • De leden kunnen tijdens de danslessen door het bestuur of de docenten gefotografeerd worden.
  Deze foto’s worden soms gebruikt voor publicitaire doeleinden.
  Alle leden worden verondersteld daarmee stilzwijgend in te stemmen, tenzij ze ons uitdrukkelijk meedelen dat ze dit niet wensen.

Verzekering

 • Fit2Dance is verzekerd voor lichamelijke ongevallen.
 • Indien je je blesseert tijdens de les, laat dit altijd weten aan de aanwezige docent voor je naar huis gaat. De docent geeft dan een formulier mee om door een dokter te laten invullen voor de verzekering.
 • De dansschool staat niet in voor opvang voor of na de dansles. Ze is niet verantwoordelijk voor wat er met de dansers voor of na de les gebeurt (binnen of buiten de dansschool).
 • De dansschool kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan kleding of materiaal, of  diefstal. Laat daarom geen waardevolle voorwerpen achter in de kleedruimte.

 Lidgeld

 • Lidgelden worden nooit terugbetaald.

  Uitzondering: de dansschool kan evt. beslissen om het lidgeld terug te betalen in geval van een ernstige blessure.

 • Bij sommige mutualiteiten kan men een tussenkomst in het lidgeld vragen. 

 • Vraag een document bij uw mutualiteit en laat het door F2D invullen.

 • Proeflessen en workshops zijn voorzien in de 1ste week september – 1ste week van het 2de semester

Communicatie

 • De communicatie tussen de dansschool/docenten en dansers verloopt voornamelijk via mail, de website (ledenpagina/securitypagina) en via facebook.
 • Raadpleeg regelmatig deze communicatiekanalen zodat je op de hoogte blijft. Bezorg ons je correct mailadres.
 • Het lesrooster en de kalender vind je op de website van de dansschool.
 • Ook inschrijven doe je op de website en dit elke semester/schooljaar opnieuw.

Wedstrijden 

 • Sommige dansgroepen nemen deel aan wedstrijden. 
  Denk na vooraleer je je voor deze lessen inschrijft : geregelde deelname wordt toch min of meer verwacht.
 • Indien je je opgeeft om aan een wedstrijd deel te nemen, dan wordt je aanwezigheid ook verwacht. 
  Enkel ziekte kan reden zijn om af te zien van deelname aan de wedstrijd.  
 • Het inschrijfgeld voor deelname aan een wedstrijd wordt verondersteld betaald te worden door de danser. 
  Er worden hierover afspraken gemaakt in de les.
  De wedstrijdkledij wordt aangekocht en ter beschikking gesteld door de dansschool.